MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT RA VÀO HUNDU FA1P

8.500.000

Thiết Bị HUNDU FA1P: Chấm Công Bằng Khuôn Mặt , Lòng Bàn Tay , Vân Tay. Quản Lý: 1.200 Khuôn Mặt, 2.000 Vân Tay ,600 Lòng Bàn Tay