MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT RA VÀO RONALD JACK 5000AID

3.900.000

Máy Vân Tay RONALD JACK 5000AID : Chấm công bằng dấu vân tay, thẻ cảm ứng và password- Quản lý đến 4.000 dấu vân tay và 10,000 thẻ cảm ứng.