MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT RA VÀO RONALD JACK FA210

4.100.000

Thuật Thiết Bị RONALD JACK FA210: Nhận dạng khuôn mặt, vân tay.Quản lý đến 1.500  khuôn mặt và 2.000 dấu vân tay. Nhận diện nhanh và chính xác