MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT RA VÀO RONALD JACK IFACE302

6.900.000

Thiết Bị RONALD JACK IFACE302: Nhận dạng khuôn mặt, vân tay.Quản lý đến 3.000 khuôn mặt và 4.000 dấu vân tay – Nhận diện nhanh và chính xác